vtejte na novch strnkch DSC - aaasound.cz     (prv? b? zkuebn verze)
firmu dsc zaloil v roce 1990 zkuen profesionl duben jan

nae dlouholet specializace v oboru je zrukou profesionality, kvality a spolehlivosti.

specializace

firma dsc - duben sound company se specializuje na kompletn technick zabezpe?en - spole?enskch a kulturnch akc, koncert?, festival?, slavnost, konferenc, reklamnch akc, roadshow, firemnch ve?rk? a prty. jsme schopni pokrt a zabezpe?it spektrum, po?naje nzkorozpo?tovmi akcemi a po rozshl projekty.

nabdka 

nabzme zvukov systmy, sv?teln vybaven a dal nezbytn prost?edky, nstroje a vybaven, kter obshnou nejnov?j postupy, technologie a trendy v tomto odv?tv.

spokojenost

va kulturn spole?enskou  udlost kompletn? zprodukujeme a vybavme, nebo se m?eme podlet na jednotlivch fragmentech, k va pln spokojenosti.

   art gate